ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಕೃಷಿ ಮಾರಾಟ ಇಲಾಖೆಯ ಸುತ್ತೋಲೆಗಳು

ಕ್ರ.ಸಂ                                    ವಿಭಾಗ  ಸುತ್ತೋಲೆಗಳು
                                                       ಕೋವಿಡ್-೧೯ ಸುತ್ತೋಲೆಗಳು
ಆಡಳಿತ ವಿಭಾಗ ಆಡಳಿತವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದ ಸುತೋಲೆ-ಭಾಗ ೧
    ಆಡಳಿತ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂದಿರಸಿದ ಸುತ್ತೋಲೆ-ಭಾಗ ೨
    ಆಡಳಿತವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದ ಸುತೋಲೆ-ಭಾಗ ೩
     
ಯೋಜನೆ ವಿಭಾಗ ೨೦೨೨-೨೩ ಸಾಲಿನ ಸುತ್ತೋಲೆಗಳು
     
ನಿಯಂತ್ರಣ ವಿಭಾಗ ಅರ್ಹ ಪೇಟೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿವೇಶನ, ಅಂಗಡಿ-ವ-ಗೋದಾಮುಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಪ-2
    ಕಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮಿತಿ ಪ್ರಾಂಗಣ ಉಪ-ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರಾಂಗಣಗಳಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ನಿವೇಶನಗಳು ಮತ್ತು ಅಂಗಡಿ ವ ಗೋದಾಮುಗಳನ್ನು ಲೀಸ್_ ಕಂ ಸೇಲ್_ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು
    ನಿವೇಶನಗಳನ್ನು ಲೀಸ್-ಕಂ-ಸೇಲ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹಂಚಿಕೆ ಪಡೆದಿರುವ ಪೇಟೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ-2
    ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿನ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮಿತಿಗಳ ಪ್ರಾಂಗಣದಲ್ಲಿನ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ಪೇಟೆಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಪೂರ್ವಾನುಮತಿ ಪಡೆಯದೆ ಖರೀದಿಸಿರುವುದಕ್ಕೆ ಘಟನೋತ್ತರ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು
    ಲೀಸ್-ಕಂ-ಸೇಲ್_ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹಂಚಿಕೆಯಾದ ನಿವೇಶನಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲಮಹಡಿ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದನೇ ಮಹಡಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊ-2
   
 
ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಹಮಾಲರ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವ ಕುರಿತು
    ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಳಕೆ ನಿಷೇದ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಚನೆ ಕುರಿತು
   
ರೈತರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮಾರಾಟ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ವಿಳಂಬವಾಗಿ ಪಾವತಿಸದೆ ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸುವಂತೆ ಸಮಿತಿಗಳು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು
   
ಕರ್ನಾಟಕ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವ್ಯವಹಾರ (ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ದಿ) ಅಧಿನಿಯಮ ೧೯೬೬ ರ ಪ್ರಕಾರ ದಕ್ಷ ಆಡಳಿತ ನೀಡುವ ಕುರಿತು
   
ರೈತರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಶೇಖರಣೆ, ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಸಂಬಂಧ ಹಾಗೂ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಖರೀದಿದಾರರು ಭಾಗವಹಿಸುವಂತೆ ಕ್ರಮ ವಹಿಸುವ ಕುರಿತು
    ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದ ಸುತ್ತೋಲೆ 
    ಆಹಾರ ಗುಣಮಟ್ಟ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದ ಸುತ್ತೋಲೆ
    ವ್ಯಾಪಾರಿ ಪರವಾನಗಿ ಕುರಿತು ಸಹಾಯಕ/ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರುಗಳಿಗೆ ನೀಡಿರುವ ನಿರ್ದೇಶನಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದ ಸುತ್ತೋಲೆ
   
ವ್ಯಾಪಾರಿ ಪರವಾನಗಿ ಕುರಿತು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಿರುವ ನಿರ್ದೇಶನಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದ ಸುತ್ತೋಲೆ
    ಗೋದಾಮುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸುತ್ತೋಲೆ
     
ಅಭಿವೃದ್ದಿ ವಿಭಾಗ ೨೦೨೨-೨೩ ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸುತ್ತೋಲೆಗಳು
    ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸುತ್ತೋಲೆಗಳು
     
     
ಬಜೆಟ್ ವಿಭಾಗ ಬಜೆಟ್  ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸುತ್ತೋಲೆಗಳು
     
ಏಕೀಕೃತ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸುತ್ತೋಲೆಗಳು
ಆನ್‌ಲೈನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಗಾಗಿ ವಿವಾದಗಳ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ವಿವಾದ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು
ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬೆಲೆ ನಿರ್ಧರಿಸುವ  ಸುತ್ತೋಲೆಗಳು
ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಉಗ್ರಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು
ಮಾರಾಟವಾದ ಕೊಬ್ಬರಿಗೆ  ಗುಣಮಟ್ಟದ ನಿಯತಾಂಕಗಳು
ಮಾರಾಟವಾದ ಹರಶಿನ ಣಮಟ್ಟದ ನಿಯತಾಂಕಗಳು

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 10-07-2023 01:28 PM ಅನುಮೋದಕರು: Approver krishimaratavahini


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಕೃಷಿ ಮಾರಾಟ ಇಲಾಖೆ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2024, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080